Vyberte

Angelus Domini

O. di Lasso, G. P. da Palestrina, T. L. de Victoria, W. Byrd, T. Tallis atd.

V tomto programu představujeme duchovní tvorbu nejvýznamnějších skladatelů kulminující vokální polyfonie napříč Evropou. Program je postaven na hymnech, antifonách a biblických textech zhudebněných v 16. století, které liturgicky spadají do doby adventní.

Obsazení: 12 pěvců, varhany

Délka programu: 60 minut

Advent a Vánoce

Rorate coeli desuper

A. C. Mentzel, G. Jacob, A. Reichenauer, J. L. Oehlschlägel atd.

Roráty představuji specifickou podobu ranní adventní mše k poctě Panny Marie, typickou pro české prostředí. Text její vstupní antifony „Rorate coeli desuper“ byl proto u českých skladatelů oblíbený, zejména pak v 18. století. V tomto programu uvádíme především tvorbu méně známých a znovuobjevených skladatelů českého baroka.

Obsazení: 4/ 8 /12 pěvců, 2 x lesní roh, 2x housle, violoncello, kontrabas, varhanní pozitiv

Délka programu: 60 minut

Advent a Vánoce

Staročeské Vánoce

A. Michna, V. K. Hollan Rovenský, J. Schreier, F. X. Brixi, J. J. Ryba atd.

Vánoční pastorely českých kantorů 18. století, v čele se jménem Jakuba Jana Ryby, se staly symbolem Vánoc našeho prostředí. Doplňujeme je o půvabné písně z českých barokních kancionálů (Svatoroční muzika, Slavíček rajský, Capella Regia Musicalis atd.) a vybraných částí z českých a moravských pastorálních mší.

Obsazení: 4 pěvci, 2x housle, violoncello, varhanní pozitiv

Délka programu: 60 minut

Advent a Vánoce

Prorokovali proroci

Jistebnický kancionál, Franusův kancionál, Kodex Speciálník atd.

Program nese název podle čtyřhlasé písně Jiřího Rychnovského (1540-1615) a představuje starou českou reformační hudbu. Ta se formovala především v husitských a českobratrských kancionálech, které zaznamenávají postupný přechod od středověkých motet k vokální polyfonii. Z nich pro tento koncert vybíráme písně adventně a vánočně laděné.

Obsazení: 4 pěvci, zobcové flétny, dulcian, loutna

Délka programu: 60 minut

Advent a Vánoce

Postní hudba barokní Prahy

A. Caldara, F. I. A. Tůma, A. Lotti, G. Jacob atd.

Před Velikonoci rozeznívalo kůry pražských kostelů velké množství děl domácích i zahraničních autorů, kteří byli s Prahou spjati. Z nich jsme vybrali především dvě velkolepá Stabat Mater ( F. I. A. Tůma, A. Caldara), ale také menší, pozoruhodná a téměř neznámá díla českých barokních autorů.

Obsazení: 4/ 8/ 12 pěvců, 2x housle, viola, pozoun, violoncello, kontrabas, varhanní pozitiv

Délka programu: 70 minut

Postní doba a Velikonoce

Nastaly temnoty

Antonína Celestýna Mentzela (1684-1740)

Broumovský klášter byl v 18. století jedním z nejvýznamnějších hudebních středisek českých zemí. Zde působil celý život jako učitel a regenschori také Antonín Celestin Mentzel (1684-1740), jehož skladby uvádíme v tomto programu jako světovou premiéru. Zazní však také postní skladby Gunthera Jacoba, benediktinského kněze a Mentzelova současníka, z nichž se některé dochovaly právě v broumovské hudební sbírce.

Obsazení: 4/ 8/ 12 pěvců, 2x lesní roh, 2x housle, violoncello, kontrabas, varhanní pozitiv

Délka programu: 60 minut

Postní doba a Velikonoce

Leçons de Ténèbres

François Couperin

Temné hodinky“ o třech částech napsal Couperin jako liturgickou hudbu na středu velikonočního tridua. Tato liturgie začínala v noci, za světla patnácti svíček, které se postupně zhasínaly. Textem jsou starozákonní lamentace proroka Jeremiáše nad zajatým a zpustošeným Jeruzalémem, které znamenají v přeneseném významu také nářek nad ukřižovaným Ježíšem. Tato církevní skladba zachycuje poslední léta vlády Ludvíka XIV., na jehož dvoře skladatel celý život působil. Jednotlivé části hodinek prokládáme Couperinovými skladbami pro cembalo a suitami pro violu da gamba Marina Marais, taktéž dvorního skladatele Krále Slunce.

Osazení: 2 soprány, viola da gamba, theorba, cembalo/ varhanní pozitiv

Délka programu: 60 minut

Postní doba a Velikonoce

K patronům českým

A. Michna, V. Pelikán, A. C. Mentzel atd.

Tento program započínáme motetem „Laudetur Jesus Christus“ Bohuslava Matěje Černohorského, který je zhudebněním křesťanského pozdravu. Především se zde ale věnujeme chrámovým dílům raného i vrcholného baroka, které byly složeny ke cti českých patronů. Kromě velkolepé Svatováclavské mše Adama Michny z Otradovic je na programu také Mše ke cti sv. Vojtěcha, jejíž autorem je slánský piarista Vojtěch Pelikán, nebo Litanie k českým patronům Antonína Celestina Mentzela.   

Obsazení: 12 pěvců, 2x trubka, 3x housle, 2x viola, violoncello, kontrabas, cembalo/ varhanní pozitiv, dirigent

Délka programu: 90 minut

Po celý rok

Reichenauer znovuobjevený

Antonín Reichenauer (1695/96-1730)

Reichenauer je bezesporu jedna z nejvýraznějších osobností české barokní hudby, která však vzbuzuje větší pozornost teprve v posledních desetiletích. Působil v Praze na Malé Straně u hraběte Václava Morzina jako domácí skladatel. Pro potřeby morzinovské šlechtické kapely psal hudbu instrumentální (orchestrální ouvertury, instrumentální koncerty, komorní skladby), na druhé straně je autorem velkého množství duchovních děl, o nichž však dosud nevíme, pro jaké konkrétní účely byla komponována. Jeho instrumentální koncerty se dočkaly své novodobé premiéry v minulých letech. Ve spolupráci s barokním orchestrem Musica Florea pod vedením Marka Štryncla nyní přicházíme se světovou premiérou některých Reichenauerových chrámových kompozic. Zazní například jeho ofertoria, Litanie k nejsvětějšímu jménu Ježíšově či Rekviem.

Obsazení: 12 pěvců, 2x lesní roh, 6x housle, violoncello, kontrabas, fagot, varhanní pozitiv, dirigent
Délka programu: 70 minut

Po celý rok

Sen o Rudolfově Praze

J. H. Gallus, K. Harant, J. Campanus, H. L. Hassler atd.

V poslední třetině 16. století se stala Praha jedním z hlavních kulturních center Evropy. Rudolf II., který horlivě podporoval vědu a kulturu, se obklopil vynikajícími mysliteli, vědci, výtvarníky, ale také skladateli z různých koutů Evropy. Společně s instrumentálním souborem Concerto Aventino, pod vedením renomovaného flétnisty a dirigenta Jakuba Kydlíčka, představujeme světskou i duchovní hudbu autorů působících v manýristické Praze.

Obsazení: 12 pěvců, zobcová flétna, cink, theorba, dulcian, cembalo
Délka programu: 60 minut

Do sálu i do kostela

Claudio Monteverdi: Zrod hudebního baroka

výběr z Monteverdiho duchovní i madrigalové tvorby

Osobost Claudia Monteverdiho, skladatele stojícího na pomezí tradičního renesančního stylu a nového hudebního cítění, netřeba příliš představovat. Známý je především jako dovršitel madrigalu a jeden ze zakladatelů opery, který výrazně přispěl ke zrodu barokního stylu. V první půli programu představujeme vybrané skladby ze sbírek Selva morale e spirituale a Messa a quatro voci e Salmi. V druhé půli pak díla ze čtvrté a osmé knihy madrigalů a ze sbírky Scherzi musicali.

Obsazení: 6/ 12 pěvců, zobcová flétna, housle, theorba, viola da gamba, cembalo
Délka programu: 70 minut

Do sálu i do kostela

Jeden den francouzského krále

A. Campra, M. P. de Montéclaire, L.-N. Clérambault atd.

Jak mohl vypadat běžný den Ludvíka XIV či jeho následníka? V tomto programu představujeme duchovní hudbu, komorní skladby, kantáty i operní árie dvou generací francouzských barokních skladatelů, pevně spjatých s královským dvorem.

Obsazení: soprán, flétna, housle, theorba, viola da gamba, cembalo

Délka programu: 60 minut

Do sálu i do kostela

G. F. Händel starozákonní

Solomon, Joshua, Samson, Athalia, Belshazzar etc.

Georg Friedrich Händel, jeden z velikánů barokní hudby, je autorem neobyčejně rozsáhlého množství děl, mimo jiné asi pětadvaceti oratorií. V tomto programu představujeme virtuózní sopránové árie z oratorií se starozákonními náměty (možno též interpretovat jako náměty z Hebrejské bible). Tyto dramatické biblické příběhy vyprávíme v netradičním komorním obsazení.

Obsazení: soprán, housle, cembalo
Délka programu: 60 minut

Do sálu i do kostela

Hudba a tance renesanční Prahy

J. Regnart, Ph. de Monte, T. Arbeau. C. Negri, F. Caroso etc.

V tomto programu se věnujeme Praze za vlády Rudolfa II a představujeme výhradně světskou hudbu s ní spjatou – madrigaly, písně a oblíbené tance pozdně renesanční Prahy.

Obsazení: 8 pěvců, 2 tanečníci, 2x zobcová flétna, viola da gamba, theorba, cembalo
Délka programu: 70 minut

S tancem a divadlem

l’Amfiparnaso

madrigalová komedie Orazia Vecchiho

Dílo modenského skladatele Orazia Vecchiho je pozoruhodným projevem tradice italského hudebního divadla pozdní renesance. Nese podtitul „comedia harmonica“, pro což dnes používáme termín madrigalová komedie. Hlavními protagonisty tohoto žánru byly postavy z tradiční komedie dell’arte. L’Amfiparnaso s vlastními kulisami, kostýmy a autorskými maskami (Emilia Karlović), uvádíme ve spolupráci s tanečním souborem En Garde!, který pro toto představení vytvořil nonverbální divadlo s prvky tance. Úvodní italské verše k madrigalům jsme přeložili do češtiny i angličtiny (Jiří Dědeček, Štěpán Pokorný).

Obsazení: 5 pěvců, 3 herci, recitátor, viola da gamba, theorba, cembalo
Délka programu: 55 minut

S tancem a divadlem

Múza Versailles

M. Lambert, M.-R. Delalande, A. Campra, L.-N. Clérambault atd.

 

Také při tomto programu spolupracujeme se skupinou En Garde!, jejíž hlavním zaměřením je tanec francouzského baroka. Ten citlivě propojujeme se zpěvní a instrumentální složkou v kompaktním autorském kostýmovaném představení, které dle dobového vzoru vzdává čest Ludvíku XIV., Slunečnímu králi.

Obsazení: soprán, 5 tanečníků, flétna, housle, theorba, viola da gamba, cembalo

Délka programu: 60 minut

S tancem a divadlem

Křik Paříže, zpěv Londýna

C. Janéquin, J. Dowland

Koncert renesanční hudby poprvé propojujeme s živou digitální malbou. Osm pěvců a capella interpretuje francouzské programní chansony Clémenta Janequina, kde skladatel zpracovává dané téma (Válka, Zpěv ptáků, Křik Paříže apod.) pomocí existujících i vymyšlených slov, citoslovcí a zvuků. Příběhy těchto skladeb „vypráví“ skotská výtvarnice Frances Sander přímo na stěnu za zpěváky, na improvizovanou soustavu perkusí doprovází renomovaný bubeník Jan Šikl. Proti svéráznému Janequinovi stavíme zpěvného a melancholického Johna Dowlanda, nejvýznamnějšího skladatele anglické renesance.

Obsazení: 8 pěvců, bubeník, malířka, osvětlovač
Délka programu: 70 minut

S tancem a divadlem

Italská opera v Mozartově Praze

J. G. Naumann, P. Anfossi, F. Zannetti, G. Gazzaniga atd.

Tento program přibližuje bohatý svět dobové italské opery, konkrétně žánru opery buffa (či dramma giocoso). Vybrané árie rozličných charakterů pochází z oper, které zněly vesměs na scéně Thunovského nebo Nosticova divadla v 80. a 90. letech 18. století, většina z nich ale měla své premiéry v Itálii, popř. ve Vídni nebo Drážďanech.

Obsazení: soprán, 5x housle, 3x viola, 2x lesní roh, 2x hoboj, 2x fagot, violoncello,
kontrabas, cembalo
Délka programu: 60 minut

Opera a komorní hudba

Sweeter than roses

G. Carissimi, H. Purcell, G. F. Händel, A. Vivaldi, M. Lambert atd.

Zde představujeme komorní hudbu napříč barokní Evropou. Název tohoto pestrého programu, vycházející ze stejnojmenné písně Henryho Purcella, má evokovat jeho celkovou zpěvnost a krásu. Vybrali jsme kantáty, písně a duety a komorní instrumentální skladby významných autorů italských, německých, anglických a francouzských.

Obsazení: soprán, tenor, zobcová flétna, housle, theorba, viola da gamba, cembalo
Délka programu: 60 minut

Opera a komorní hudba

Perly barokní opery

G. F. Händel, A. Vivaldi, N. Porpora, G. Bononcini atd.

Zde představujeme výběr z italských oper významných barokních skladatelů s doprovodem cembala. Jedná se o lyrické i koloraturní árie pro soprán, o altové árie, které ve své době náležely především kastrátům, a taktéž o milostné duety.

Obsazení: soprán, mezzosoprán, cembalo
Délka programu: 60 minut

Opera a komorní hudba

Italská barokní kantáta

G. Carissimi, A. Scarlatti, G. F. Händel, A. Vivaldi atd.

Stěžejními body našeho programu jsou tři rozsáhlé kantáty různých etap barokní epochy. Světská kantáta jakožto hudební druh vykrystalizovala již v první polovině 17. století a její vznik i vývoj úzce souvisel se zrodem a formací opery. Kantáta se pěstovala především ve šlechtických salónech a na dvorech vysokých církevních hodnostářů. Hlavním centrem přejícím tomuto výhradně sólovému umění (většinou s doprovodem pouze bassa continua) byla Itálie.

Obsazení: soprán, cembalo

Délka programu: 60 minut

Opera a komorní hudba