Vokálně instrumentální soubor
Victoria Ensemble
se zaměřuje především na hudbu starších stylových období. Jeho zakladatelkou
a uměleckou vedoucí je sopranistka
Viktorie Kaplanová Dugranpere.

Vyberte

Angelus Domini

O. di Lasso, G. P. da Palestrina, T. L. de Victoria, W. Byrd, T. Tallis atd.

V tomto programu představujeme duchovní tvorbu nejvýznamnějších skladatelů kulminující vokální polyfonie napříč Evropou. Program je postaven na hymnech, antifonách a biblických textech zhudebněných v 16. století, které liturgicky spadají do doby adventní.

Obsazení: 12 pěvců, varhany

Délka programu: 60 minut

Advent a Vánoce

Rorate coeli desuper

A. C. Mentzel, G. Jacob, A. Reichenauer, J. L. Oehlschlägel atd.

Roráty představuji specifickou podobu ranní adventní mše k poctě Panny Marie, typickou pro české prostředí. Text její vstupní antifony „Rorate coeli desuper“ byl proto u českých skladatelů oblíbený, zejména pak v 18. století. V tomto programu uvádíme především tvorbu méně známých a znovuobjevených skladatelů českého baroka.

Obsazení: 4/ 8 /12 pěvců, 2 x lesní roh, 2x housle, violoncello, kontrabas, varhanní pozitiv

Délka programu: 60 minut

Advent a Vánoce

Staročeské Vánoce

A. Michna, V. K. Hollan Rovenský, J. Schreier, F. X. Brixi, J. J. Ryba atd.

Vánoční pastorely českých kantorů 18. století, v čele se jménem Jakuba Jana Ryby, se staly symbolem Vánoc našeho prostředí. Doplňujeme je o půvabné písně z českých barokních kancionálů (Svatoroční muzika, Slavíček rajský, Capella Regia Musicalis atd.) a vybraných částí z českých a moravských pastorálních mší.

Obsazení: 4 pěvci, 2x housle, violoncello, varhanní pozitiv

Délka programu: 60 minut

Advent a Vánoce

Prorokovali proroci

Jistebnický kancionál, Franusův kancionál, Kodex Speciálník atd.

Program nese název podle čtyřhlasé písně Jiřího Rychnovského (1540-1615) a představuje starou českou reformační hudbu. Ta se formovala především v husitských a českobratrských kancionálech, které zaznamenávají postupný přechod od středověkých motet k vokální polyfonii. Z nich pro tento koncert vybíráme písně adventně a vánočně laděné.

Obsazení: 3-4 pěvci, zobcové flétny, loutna

Délka programu: 60 minut

Advent a Vánoce

Postní hudba barokní Prahy

A. Caldara, F. I. A. Tůma, A. Lotti, G. Jacob atd.

Před Velikonoci rozeznívalo kůry pražských kostelů velké množství děl domácích i zahraničních autorů, kteří byli s Prahou spjati. Z nich jsme vybrali především dvě velkolepá Stabat Mater ( F. I. A. Tůma, A. Caldara), ale také menší, pozoruhodná a téměř neznámá díla českých barokních autorů.

Obsazení: 4/ 8/ 12 pěvců, 2x housle, viola, pozoun, violoncello, kontrabas, varhanní pozitiv

Délka programu: 70 minut

Postní doba a Velikonoce

Leçons de Ténèbres

François Couperin

Temné hodinky“ o třech částech napsal Couperin jako liturgickou hudbu na středu velikonočního tridua. Tato liturgie začínala v noci, za světla patnácti svíček, které se postupně zhasínaly. Textem jsou starozákonní lamentace proroka Jeremiáše nad zajatým a zpustošeným Jeruzalémem, které znamenají v přeneseném významu také nářek nad ukřižovaným Ježíšem. Tato církevní skladba zachycuje poslední léta vlády Ludvíka XIV., na jehož dvoře skladatel celý život působil. Jednotlivé části hodinek prokládáme Couperinovými skladbami pro cembalo a suitami pro violu da gamba Marina Marais, taktéž dvorního skladatele Krále Slunce.

Osazení: Viktorie Kaplanová | soprán, Zuzana Barochová | soprán, viola da gamba, theorba, cembalo/ varhanní pozitiv

Délka programu: 60 minut

Postní doba a Velikonoce

K patronům českým

A. Michna, V. Pelikán, A. C. Mentzel atd.

Zde se věnujeme především chrámovým dílům raného i vrcholného baroka, které byly složeny ke cti českých patronů. Kromě velkolepé Svatováclavské mše Adama Michny z Otradovic je na programu také Mše ke cti sv. Vojtěcha, jejíž autorem je slánský piarista Vojtěch Pelikán, nebo Litanie k českým patronům Antonína Celestina Mentzela.  

Obsazení: 12 pěvců, 2x trubka, 3x housle, 2x viola, violoncello, kontrabas, cembalo/ varhanní pozitiv, dirigent

Délka programu: 90 minut

Po celý rok

Hudba českých barokních klášterů

B. M. Černohorský, A. Reichenauer, G. Jacob atd.

Tento program započínáme motetem „Laudetur Jesus Christus“ Bohuslava Matěje Černohorského, který je zhudebněním křesťanského pozdravu a představujeme další českou duchovní hudbu první poloviny 18. století napříč českými zeměmi. Z tohoto období se sice dochovalo jen velmi málo naší hudby, avšak někteří z těchto autorů jsou skutečnými mistry, srovnatelnými s vysokým evropským standardem. Program zahrnuje skladby dochované ve sbírce kláštera v Broumově, na Strahově, v Rajhradě a také piaristické koleje ve Slaném.

Obsazení: 4/ 8/ 12 pěvců, 2x lesní roh, 2x housle, violoncello, kontrabas, varhanní pozitiv

Délka programu: 60 minut

Po celý rok

Reichenauer znovuobjevený

Antonín Reichenauer (1695/96-1730)

Reichenauer je bezesporu jedna z nejvýraznějších osobností české barokní hudby, která však vzbuzuje větší pozornost teprve v posledních desetiletích. Působil v Praze na Malé Straně u hraběte Václava Morzina jako domácí skladatel. Pro potřeby morzinovské šlechtické kapely psal hudbu instrumentální (orchestrální ouvertury, instrumentální koncerty, komorní skladby), na druhé straně je autorem velkého množství duchovních děl, o nichž však dosud nevíme, pro jaké konkrétní účely byla komponována. Jeho instrumentální koncerty se dočkaly své novodobé premiéry v minulých letech. Ve spolupráci s barokním orchestrem Musica Florea pod vedením Marka Štryncla nyní přicházíme se světovou premiérou některých Reichenauerových chrámových kompozic. Zazní například jeho ofertoria, Litanie k nejsvětějšímu jménu Ježíšově či Rekviem.

Obsazení: 12 pěvců, 2x lesní roh, 6x housle, violoncello, kontrabas, fagot, varhanní pozitiv, dirigent
Délka programu: 70 minut

Po celý rok

Sen o Rudolfově Praze

J. H. Gallus, K. Harant, J. Campanus, H. L. Hassler atd.

V poslední třetině 16. století se stala Praha jedním z hlavních kulturních center Evropy. Rudolf II., který horlivě podporoval vědu a kulturu, se obklopil vynikajícími mysliteli, vědci, výtvarníky, ale také skladateli z různých koutů Evropy. Společně s instrumentálním souborem Concerto Aventino, pod vedením renomovaného flétnisty a dirigenta Jakuba Kydlíčka, představujeme světskou i duchovní hudbu autorů působících v manýristické Praze.

Obsazení: 12 pěvců, zobcová flétna, cink, theorba, dulcian, cembalo
Délka programu: 60 minut

Do sálu i do kostela

Claudio Monteverdi: Zrod hudebního baroka

výběr z Monteverdiho duchovní i madrigalové tvorby

Osobost Claudia Monteverdiho, skladatele stojícího na pomezí tradičního renesančního stylu a nového hudebního cítění, netřeba příliš představovat. Známý je především jako dovršitel madrigalu a jeden ze zakladatelů opery, který výrazně přispěl ke zrodu barokního stylu. V první půli programu představujeme vybrané skladby ze sbírek Selva morale e spirituale a Messa a quatro voci e Salmi. V druhé půli pak díla ze čtvrté a osmé knihy madrigalů a ze sbírky Scherzi musicali.

Obsazení: 6 pěvců, zobcová flétna, housle, theorba, viola da gamba, cembalo
Délka programu: 70 minut

Do sálu i do kostela

Jeden den francouzského krále

A. Campra, M. P. de Montéclaire, L.-N. Clérambault atd.

Jak mohl vypadat běžný den Ludvíka XIV či jeho následníka? V tomto programu představujeme duchovní hudbu, komorní skladby, kantáty i operní árie dvou generací francouzských barokních skladatelů, pevně spjatých s královským dvorem.

Obsazení: Viktorie Kaplanová | soprán, flétna, housle, theorba, viola da gamba, cembalo

Délka programu: 60 minut

Do sálu i do kostela

Jásej, srdce!

J. S. Bach, A. Vivaldi, B. M. Černohorský atd.

V tomto svěžím programu oslavujeme Stvořitele, jaro a přírodu. Představujeme duchovní i světskou komorní hudbu vrcholného baroka z celé Evropy. 

Obsazení: Viktorie Kaplanová | soprán, Jan Hádek | housle, Ondřej Šindelář | fagot, Filip Dvořák | cembalo

Délka programu: 60 minut

Do sálu i do kostela

G. F. Händel: Biblické náměty

Solomon, Joshua, Samson, Athalia, Belshazzar etc.

Georg Friedrich Händel, jeden z velikánů barokní hudby, je autorem neobyčejně rozsáhlého množství děl, mimo jiné asi pětadvaceti oratorií. V tomto programu představujeme virtuózní sopránové árie z oratorií se starozákonními náměty (možno též interpretovat jako náměty z Hebrejské bible). Tyto dramatické biblické příběhy vyprávíme v netradičním komorním obsazení.

Obsazení: Viktorie Kaplanová | soprán, Jiří Sycha | housle, Ondřej Bernovský | cembalo
Délka programu: 60 minut

Do sálu i do kostela

Hudba a tance renesanční Prahy

J. Regnart, Ph. de Monte, T. Arbeau. C. Negri, F. Caroso etc.

V tomto programu se věnujeme Praze za vlády Rudolfa II a představujeme výhradně světskou hudbu s ní spjatou – madrigaly, písně a oblíbené tance pozdně renesanční Prahy.

Obsazení: 8 pěvců, 2 tanečníci, 2x zobcová flétna, viola da gamba, theorba, cembalo
Délka programu: 70 minut

S tancem a divadlem

l’Amfiparnaso

madrigalová komedie Orazia Vecchiho

Dílo modenského skladatele Orazia Vecchiho je pozoruhodným projevem tradice italského hudebního divadla pozdní renesance. Nese podtitul „comedia harmonica“, pro což dnes používáme termín madrigalová komedie. Hlavními protagonisty tohoto žánru byly postavy z tradiční komedie dell’arte. L’Amfiparnaso s vlastními kulisami, kostýmy a autorskými maskami, uvádíme ve spolupráci s divadelním spolkem Teatro Comico. Úvodní italské verše k madrigalům jsme přeložili do češtiny i angličtiny.

Obsazení: 5 pěvců, 4 herci, viola da gamba, theorba, cembalo
Délka programu: 60 minut

S tancem a divadlem

Múza Versailles

M. Lambert, M.-R. Delalande, A. Campra, L.-N. Clérambault atd.

 

Také při tomto programu spolupracujeme se skupinou En Garde!, jejíž hlavním zaměřením je tanec francouzského baroka. Ten citlivě propojujeme se zpěvní a instrumentální složkou v kompaktním autorském kostýmovaném představení, které dle dobového vzoru vzdává čest Ludvíku XIV., Slunečnímu králi.

Obsazení: Viktorie Kaplanová | soprán, 5 tanečníků, flétna, housle, theorba, viola da gamba, cembalo

Délka programu: 60 minut

S tancem a divadlem

Křik Paříže, zpěv Londýna

C. Janéquin, J. Dowland

Koncert renesanční hudby poprvé propojujeme s živou digitální malbou. Osm pěvců a capella interpretuje francouzské programní chansony Clémenta Janequina, kde skladatel zpracovává dané téma (Válka, Zpěv ptáků, Křik Paříže apod.) pomocí existujících i vymyšlených slov, citoslovcí a zvuků. Příběhy těchto skladeb „vypráví“ skotská výtvarnice Frances Sander přímo na stěnu za zpěváky, na improvizovanou soustavu perkusí doprovází renomovaný bubeník Jan Šikl. Proti svéráznému Janequinovi stavíme zpěvného a melancholického Johna Dowlanda, nejvýznamnějšího skladatele anglické renesance.

Obsazení: 8 pěvců, Jan Šikl | perkuse, Frances Sander | živá digitální malba
Délka programu: 70 minut

S tancem a divadlem

Rokoková opera v pražském divadle V Kotcích

Ch. W. Gluck, A. Rutini, F. Zoppis, D. Fischietti, B. Galuppi atd.

V 50. letech 18. století působil v pražském divadle V Kotcích impresário G. B. Locatelli. Právě díky jeho vkusu a schopnostem mělo nadšené pražské publikum možnost slyšet největší operními hity Evropy v podání špičkových italských pěvců. Celou řadu árií a duetů z oper seria i buffa zde uvádíme ve světové premiéře.

Obsazení: Viktorie Kaplanová | soprán, Monika Jägerová | alt, Jaromír Nosek | bas, 2x hoboj, 2x lesní roh, 2x housle, viola, violoncello, fagot, kontrabas, cembalo

Délka programu: 60 minut

Opera a komorní hudba

Italská opera v Mozartově Praze

J. G. Naumann, P. Anfossi, F. Zannetti, G. Gazzaniga atd.

Tento program přibližuje bohatý svět dobové italské opery o několik desítek let mladší. Vybrané árie rozličných charakterů pochází z oper, které zněly vesměs na scéně Thunovského nebo Nosticova divadla v 80. a 90. letech 18. století. Většinu z nich uvádíme ve světové premiéře.

Obsazení: Viktorie Kaplanová | soprán, 2x housle, viola, 2x lesní roh, 2x hoboj, fagot, violoncello, kontrabas, cembalo (kladívkový klavír)

Délka programu: 60 minut

Opera a komorní hudba

Barokní Evropou

J. S. Bach, G. Carissimi, H. Purcell, M. Lambert atd.

Zde představujeme komorní hudbu napříč barokní Evropou. Zazní árie a duety významných autorů italských, německých, anglických a francouzských.

Obsazení: Viktorie Kaplanová | soprán, Ondřej Holub | tenor, zobcová flétna, housle, fagot, viola da gamba, cembalo
Délka programu: 60 minut

Opera a komorní hudba

Perly barokní opery

G. F. Händel, A. Vivaldi, N. Porpora, G. Bononcini atd.

Zde představujeme výběr z italských oper významných barokních skladatelů s doprovodem cembala. Jedná se o lyrické i koloraturní árie pro soprán, o altové árie, které ve své době náležely především kastrátům, a taktéž o milostné duety.

Obsazení: Viktorie Kaplanová | soprán, Monika Jágrová | alt, Ondřej Bernovský | cembalo
Délka programu: 60 minut

Opera a komorní hudba

Italská barokní kantáta

G. Carissimi, A. Scarlatti, G. F. Händel

Stěžejními body našeho programu jsou tři rozsáhlé světské kantáty různých etap barokní epochy. Dvě z nich představují tragické příběhy silných žen – Marie Stuartovny (G. Carissimi) a Lukrécie Římské (A. Scarlatti), třetí je lyrickým rozjímáním o naději, přírodě a lásce (Partenza, G. F. Händel). Program zahrnuje recitaci českých překladů do cembalových skladeb. Lze připojit živou digitální malbu.

Obsazení: Viktorie Kaplanová | soprán, recitace, Filip Dvořák | cembalo

Opera a komorní hudba

Barokní Itálie v áriích a písních

B. Strozzi, C. Monteverdi, G. Frescobaldi, G. F. Händel atd.

Ve svěžích drobnějších skladbách pro soprán a basso continuo se zaměřujeme na rané a vrcholné baroko hlavních italských kulturních center své doby. Programem se prolínají půvabné milostné písně benátské skladatelky Barbary Strozzi se skladbami jejích přímých předchůdců a následníků.

Obsazení: Viktorie Kaplanová | soprán, Filip Dvořák | cembalo,

Jakub Michl | viola da gamba

Opera a komorní hudba