Viktorie Dugranpere

Viktorie Dugranpere studovala sólový zpěv u Daniely Šounové-Broukové a Jiřího Kotouče. Dále se vzdělávala u Pavly Zumrové v rámci Hudební Akademie Praha.

Vystudovala bakalářský obor Sbormistrovství chrámové hudby na Týnské škole pod záštitou Pedagogické fakulty UK a Hudební vědu na Filozofické fakultě UK. Část studií strávila v rámci programu Erasmus na pařížské Sorbonně, kde se věnovala především francouzské hudbě 16.-18. století. Zároveň zde studovala zpěv a interpretaci francouzské barokní hudby u Isabelle Desrochers.

Absolvovala celou řadu kurzů staré hudby a barokního zpěvu (Julie Hassler, Caroline Pelon, Isabelle Desrochers, Beatriz Lafont atd.), ale také barokní gestiky a divadla (Nicole Rouille, Lorenzo Charoy atd.). 

Od roku 2016 je uměleckou vedoucí profesionálního vokálně instrumentálního souboru Victoria Ensemble, s nímž vystupuje jako sólistka, ansámblová pěvkyně a dirigentka.