Bohu, vlasti, lidu sloužit,
po obecném dobru toužit,
s Múzami se celovati,
čísti, housti, rýmovati,
v umění pak chvalitebném,
duchu, srdci užitečném,
vzdělávat se bez ustání
jest mé denní zaměstnání.
J. J. Ryba

Viktorie Kaplanová Dugranpere studovala klasický zpěv u renomovaných českých pedagogů (Daniela Šounová, Jiří Kotouč, Pavla Zumrová). Absolvovala celou řadu tuzemských i zahraničních kurzů z oblasti staré hudby, opery a divadla. Tento zájem ji přivedl k založení vlastního tělesa zaměřeného na hudbu starších stylových období. Vystudovala bakalářský obor Sbormistrovství chrámové hudby na Týnské škole pod záštitou Pedagogické fakulty UK a Hudební vědu na Filozofické fakultě UK. Část studií strávila na pařížské Sorbonně, kde se věnovala především francouzské hudbě 16.-18. století. Od roku 2016 je uměleckou vedoucí profesionálního souboru Victoria Ensemble, s nímž vystupuje jako sólová i ansámblová pěvkyně, a pro nějž vykonává také veškerou hudebně badatelskou i dramaturgickou činnost. Jako sólistka působí také na poli hudby mladších stylových období, zejména v písňové tvorbě a současné klasické hudbě (spolupráce např. s Musica non grata, Lieder Society apod.). Často vystupuje také jako interpretka šansonu a jazzu (uskupení Viktorie & František Band). V roce 2021 se stala ředitelkou a dramaturgyní koncertní sezóny Hlasy tří světů. Ve svém hudebním konání se soustavně snaží propojovat klasické umění s dnešní dobou a jejími možnostmi.