Bohu, vlasti, lidu sloužit,
po obecném dobru toužit,
s Múzami se celovati,
čísti, housti, rýmovati,
v umění pak chvalitebném,
duchu, srdci užitečném,
vzdělávat se bez ustání
jest mé denní zaměstnání.
J. J. Ryba

Sopranistka Viktorie Kaplanová Dugranpere studovala sólový zpěv u Daniely Šounové Broukové a Jiřího Kotouče. Dále se vzdělávala u Pavly Zumrové v rámci Hudební Akademie Praha.

Vystudovala bakalářský obor Sbormistrovství chrámové hudby na Týnské škole pod záštitou Pedagogické fakulty UK a Hudební vědu na Filozofické fakultě UK. Část studií strávila na pařížské Sorbonně, kde se věnovala především francouzské hudbě 16.-18. století. Zároveň zde studovala zpěv a interpretaci francouzské barokní hudby u Isabelle Desrochers.

Absolvovala celou řadu kurzů staré hudby a barokního zpěvu (Julie Hassler, Caroline Pelon, Isabelle Desrochers, Beatriz Lafont atd.), ale také barokní gestiky a divadla (Nicole Rouille, Lorenzo Charoy atd.). 

Od roku 2016 je uměleckou vedoucí a sólistkou profesionálního souboru Victoria Ensemble, pro nějž vykonává také veškerou hudebně badatelskou činnost. Jako zpěvačka se kromě staré hudby intenzivně věnuje písňové tvorbě 19.-21. století. Hojně vystupuje také jako interpretka francouzských šansonů a jazzových standardů s českými překlady (uskupení Viktorie & František BAND, založeno r. 2010)

V roce 2021 se stala ředitelkou a dramaturgyní koncertní sezóny a festivalu Hlasy tří světů.