Viktorie Dugranpere

Viktorie Dugranpere studovala sólový zpěv u Daniely Šounové-Broukové a Jiřího Kotouče. Dále se vzdělává u Pavly Zumrové.

Vystudovala bakalářský obor Sbormistrovství chrámové hudby na Týnské škole pod záštitou Pedagogické fakulty UK a Hudební vědu na Filozofické fakultě UK. Zimní semestr 2012 strávila v rámci programu Erasmus na pařížské Sorbonně, kde se věnovala především francouzským chansonům 16. století. Zároveň zde studovala zpěv a interpretaci francouzské barokní hudby u Isabelle Desrochers.

V únoru 2010 se aktivně účastnila kurzů staré hudby a barokního tance Acadèmie de Sablé v Praze v pěvecké třídě Caroline Pelon. Na základě toho získala stipendium na kurzy do Sablé- sur-Sarthe ve Francii. Absolvovala je v srpnu 2010 v pěvecké třídě Julie Hassler, s níž nadále spolupracovala v únoru 2011 na Acadèmie de Sablé v Praze. Pravidelně se účastní Mezinárodní letní školy staré hudby ve Valticích (Jiří Kotouč, Lorenzo Charoy, Julie Hassler, Beatriz Lafont atd).

Intenzivně se věnuje koncertní činnosti a úspěšně působí také jako hlasová pedagožka.