Spolek Victoria Ensemble, z. s.
zajišťuje provoz vokálně instrumentálního souboru Victoria Ensemble
a dalších hudebních aktivit sopranistky Viktorie Kaplanové.
Také pořádá koncertní sezónu
a mezinárodní festival vokální hudby
Hlasy tří světů.

Soubor Victoria Ensemble založila Viktorie Kaplanová v roce 2016. Během této doby se těleso etablovalo na domácí profesionální scéně. Zaměřuje se zejména na historicky poučenou interpretaci hudby renesance, baroka a klasicismu, kterou často propojuje s možnostmi dnešní doby (koncerty s živou digitální malbou, autorská hudebně dramatická představení s přesahem do současnosti apod.). Provozuje novodobé premiéry, koncipujeme neobvyklé projekty a crossovery, zabývá se skladbami opomenutými či zřídka provozovanými. V průběhu minulých staletí se měnil hudební vkus velice rychle a obrovské množství invenčních autorů a krásné hudby zapadlo v dějinách. Jedním z cílů souboru Victoria Ensemble je tyto zajímavosti znovu objevovat, oživovat, připomínat. Zakládá si na citlivém přístupu k těmto dílům a na poučené interpretaci, zároveň však také na jejich přínosu moderní době. Hledá nové cesty k dnešním posluchačům. Jeho činnost je podložena soustavným muzikologickým bádáním. Složení tohoto tělesa je velmi variabilní. Naši instrumentalisté používají historické hudební nástroje nebo jejich kopie, dle potřeby pak doprovází vokální ansámbl či Viktorii Kaplanovou jako sólistku. Soubor Victoria Ensemble v různých obsazeních nastudoval a s úspěchem provedl celou řadu hudebních a hudebně dramatických programů. Spolupracoval se soubory historického tance (Chorea Historica, En Garde!, A Balli atd.), s divadelními soubory (Teatro Comico), s barokními i moderními orchestry a ansámbly (Musica Florea, Concerto Aventino atd.), s dirigenty (Jakub Kydlíček, Marek Štryncl atd.), současnými skladateli (K. Horká, T. Švarcová, L. Matoušek, J. Vičar atd.) ale také s umělci z oblasti výtvarného umění a designu (Frances Sander, Jana Baborová, Hanuš Lamr atd.). V roce 2020 vydal soubor u Arta Music album Antonín Reichenauer: Missa di Requiem (ve spolupráci s orchestrem Musica Florea) a v roce 2023 album českých a moravských pastorel 18. století Probuďte se, pastuškové!. Prezentuje se pravidelně v rámci českých i zahraničních festivalů a koncertních cyklů (Haydnovy hudební slavnosti, Svatováclavský hudební festival, Sharjah Heritage Days a mnohé další). Od roku 2021 pořádá vlastní koncertní sezónu a festival vokální hudby Hlasy tří světů na pomezí Středočeského kraje, Jihočeského kraje a Vysočiny. Spolek Victoria Ensemble, z. s. zaštiťuje kromě provozu souboru také další profesionální hudební aktivity Viktorie Kaplanové.