Victoria Ensemble

spolupracující pěvci

Soprán / Viktorie Dugranpere / Lada Leníčková / Tereza Maličkayová / Vojtěch Pelka 
Alt / Michaela Králová / Zuzana Nyklová / Monika Machovičová / Monika Jägerová/ Jana Boušková
Tenor / Ondřej Benek / Ondřej Holub / Jakub Koś / Ondřej Vašata 
Bas / Václav Jeřábek / Štěpán Pokorný / Petr Svoboda/ Cody Perk/ David Vaňáč/ Martin Vacula

spolupracující instrumentalisté

Cembalo, varhany/ Filip Dvořák, Lukáš Vendl, Ondřej Bernovský, Eva Bublová, Štěpán Pokorný atd.

Violoncello/ Helena Matyášová, Ondřej Michal

Viola da gamba/ Mélusine de Pas, Jakub Michl, Balász Adorjan

Theorba/ Tereza Samsonová, Přemysl Vacek atd.

Kontrabas/ Tadeáš Mesany, Matyáš Berdych

Fagot/ Michaela Bieglerová, Petr Budín

Viola/ Jakub Verner, Jana Vavřínková atd.

Housle/ Jiří Sycha, Jan Hádek, Magdalena Malá, Josefína Knoblochová

Zobcová flétna/ Marie Vencourová, Ilona Veselovská

Horny/ Jana Švadlenková, Hana Šuková, Jiří Tarantík

Klariny/ Karel Mňuk, Karel Beránek, Miroslav Smrčka

Hoboje/ Petra Ambrosi, Aleš Ambrosi, Inge Marg

Soubor Victoria Ensemble založila v září 2009 Viktorie Dugranpere. Soubor na sebe od začátku upoutával pozornost díky pozoruhodné dramaturgii představení, která byla často provázena divadelními vstupy, pantomimou či tanečními vsuvkami. Také originalita samotných programů je devízou souboru. Provozujeme novodobé premiéry, koncipujeme neobvyklé projekty, zabýváme se skladbami opomenutými či zřídka provozovanými. V průběhu minulých staletí se měnil hudební vkus velice rychle a obrovské množství invenčních autorů a krásné hudby zapadlo v dějinách. Jedním z cílů souboru Victoria Ensemble je tyto zajímavosti znovu objevovat, oživovat, připomínat. Zakládáme si na citlivém přístupu k těmto dílům a na poučené interpretaci, zároveň však také na jejich přínosu moderní době. Všichni naši instrumentalisté hrají na historické hudební nástroje nebo jejich kopie. Instrumentalisté doprovází dle potřeby celý vokální soubor, či Viktorii Dugranpere jako sólistku. Victoria Ensemle nyní vystupuje v maximálním obsazení dvanácti pěvců s instrumentálním doprovodem. Všichni spolupracující zpěváci jsou zároveň schopnými sólisty se zkušenostmi se starou hudbou. Soubor Victoria Ensemble v různých složeních nastudoval a s úspěchem provedl již řadu hudebních a hudebně dramatických programů z období renesance, baroka a klasicismu. Spolupracuje se soubory historického tance (Chorea Historica, En Garde!, A Balli atd.), s instrumentálními soubory staré hudby (Concerto Aventino, Musica Florea atd.) a s dirigenty specializovanými na starou hudbu (Jakub Kydlíček, Marek Štryncl atd.). Prezentuje se pravidelně v rámci českých i zahraničních festivalů a koncertních cyklů. V dubnu 2018 reprezentoval soubor a jeho hosté českou kulturu na festivalu Sharjah Heritage Days ve Spojených arabských emirátech.