Victoria Ensemble

Vokální ansámbl
stálí a hostující členové

Soprán / Viktorie Dugranpere / Lada Leníčková / Tereza Maličkayová / Vojtěch Pelka 
Alt / Michaela Králová / Zuzana Nyklová / Monika Machovičová / Jana Boušková 
Tenor / Ondřej Benek / Ondřej Holub / Jakub Koś / Ondřej Vašata 
Bas / Václav Jeřábek / Štěpán Pokorný / Petr Svoboda/ Cody Perk 

& instrumentální ansámbl

Soubor Victoria Ensemble založila v září 2009 Viktorie Dugranpere. Na jeho počátku stál především vokální soubor, který vystupoval buď samostatně, nebo s doprovodem instrumentalistů. Soubor na sebe vždy upoutával pozornost díky pozoruhodné dramaturgii představení, která byla provázena přehlídkami recyklovaných barokních kostýmů, divadelními vstupy či tanečními vsuvkami. Také originalita samotných programů je devízou souboru. Provozujeme novodobé premiéry, koncipujeme neobvyklé projekty, zabýváme se skladbami opomenutými či zřídka provozovanými. V průběhu minulých staletí se měnil hudební vkus velice rychle a obrovské množství invenčních autorů a krásné hudby zapadlo v dějinách. Jedním z cílů souboru Victoria Ensemble je tyto zajímavosti znovu objevovat, oživovat, připomínat. Zakládáme si na citlivém přístupu k těmto dílům a na poučené interpretaci, zároveň však také na jejich přínosu nové době. Všichni naši instrumentalisté hrají na historické hudební nástroje nebo jejich kopie. Hru na ně studovali v zahraničí a absolvovali četné kurzy zaměřené na interpretaci staré hudby. Instrumentalisté doprovází dle potřeby celý vokální soubor, či Viktorii Dugranpere jako sólistku s dalšími hosty. Původní amatérský vokální soubor byl rozpuštěn. Victoria Vocale nyní zahrnuje 12 stálých členů a externisty. Všichni tito profesionální pěvci jsou zároveň schopnými sólisty se zkušenostmi se starou hudbou. Soubor Victoria Ensemble v různých složeních nastudoval a s úspěchem provedl již řadu hudebních a hudebně dramatických programů z období renesance, baroka a klasicismu. Prezentuje se pravidelně v rámci českých i zahraničních festivalů a koncertních cyklů. V dubnu 2018 reprezentoval soubor a jeho hosté českou kulturu na festivalu Sharjah Heritage Days ve Spojených arabských emirátech.