Příští koncert

Claudio Monteverdi: Carità e cupidità

19.6.2019 19.30

Bazilika sv. Markéty, Břevnovský klášter, Praha

Přehled koncertů

Z našich programů

Komorní hudba barokní Evropy

Viktorie Dugranpere (soprán), Ondřej Holub (tenor), 5 a více účinkujících

Přehled programů