Vokálně instrumentální soubor
Victoria Ensemble
pod vedením Viktorie Dugranpere
se zaměřuje na hudbu
renesance, baroka a klasicismu.

Vyberte

Postní hudba barokní Prahy

A. Caldara, F. I. A. Tůma, A. Lotti, G. Jacob atd.

Před Velikonoci rozeznívalo kůry pražských kostelů velké množství děl domácích i zahraničních autorů, kteří byli s Prahou spjati. Z nich jsme vybrali především dvě velkolepá Stabat Mater ( F. I. A. Tůma, A. Caldara), ale také menší, pozoruhodná a téměř neznámá díla českých barokních autorů.

Obsazení: 4/ 8/ 12 pěvců, 2x housle, viola, pozoun, violoncello, kontrabas, varhanní pozitiv

Délka programu: 70 minut

Postní doba a Velikonoce

Leçons de Ténèbres

François Couperin

Temné hodinky“ o třech částech napsal Couperin jako liturgickou hudbu na středu velikonočního tridua. Tato liturgie začínala v noci, za světla patnácti svíček, které se postupně zhasínaly. Textem jsou starozákonní lamentace proroka Jeremiáše nad zajatým a zpustošeným Jeruzalémem, které znamenají v přeneseném významu také nářek nad ukřižovaným Ježíšem. Tato církevní skladba zachycuje poslední léta vlády Ludvíka XIV., na jehož dvoře skladatel celý život působil. Jednotlivé části hodinek prokládáme Couperinovými skladbami pro cembalo a suitami pro violu da gamba Marina Marais, taktéž dvorního skladatele Krále Slunce.

Osazení: Viktorie Dugranpere, Zuzana Barochová (soprány), viola da gamba, theorba, cembalo/ varhanní pozitiv

Délka programu: 60 minut

Postní doba a Velikonoce