Spolek Victoria Ensemble, z. s.
zajišťuje provoz vokálně instrumentálního souboru Victoria Ensemble
a dalších hudebních aktivit sopranistky Viktorie Kaplanové.
Také pořádá koncertní sezónu
a mezinárodní festival vokální hudby
Hlasy tří světů.

Vyberte

K patronům českým

A. Michna, V. Pelikán, A. C. Mentzel atd.

Zde se věnujeme především chrámovým dílům raného i vrcholného baroka, které byly složeny ke cti českých patronů. Kromě velkolepé Svatováclavské mše Adama Michny z Otradovic je na programu také Mše ke cti sv. Vojtěcha, jejíž autorem je slánský piarista Vojtěch Pelikán, nebo Litanie k českým patronům Antonína Celestina Mentzela.  

Obsazení: 12 pěvců, 2x trubka, 3x housle, 2x viola, violoncello, kontrabas, cembalo/ varhanní pozitiv, dirigent

Délka programu: 90 minut

Po celý rok

Hudba českých barokních klášterů

B. M. Černohorský, A. Reichenauer, G. Jacob atd.

Tento program započínáme motetem „Laudetur Jesus Christus“ Bohuslava Matěje Černohorského, který je zhudebněním křesťanského pozdravu a představujeme další českou duchovní hudbu první poloviny 18. století napříč českými zeměmi. Z tohoto období se sice dochovalo jen velmi málo naší hudby, avšak někteří z těchto autorů jsou skutečnými mistry, srovnatelnými s vysokým evropským standardem. Program zahrnuje skladby dochované ve sbírce kláštera v Broumově, na Strahově, v Rajhradě a také piaristické koleje ve Slaném.

Obsazení: 4/ 8/ 12 pěvců, 2x lesní roh, 2x housle, violoncello, kontrabas, varhanní pozitiv

Délka programu: 60 minut

Po celý rok

Reichenauer znovuobjevený

Antonín Reichenauer (1695/96-1730)

Reichenauer je bezesporu jedna z nejvýraznějších osobností české barokní hudby, která však vzbuzuje větší pozornost teprve v posledních desetiletích. Působil v Praze na Malé Straně u hraběte Václava Morzina jako domácí skladatel. Pro potřeby morzinovské šlechtické kapely psal hudbu instrumentální (orchestrální ouvertury, instrumentální koncerty, komorní skladby), na druhé straně je autorem velkého množství duchovních děl, o nichž však dosud nevíme, pro jaké konkrétní účely byla komponována. Jeho instrumentální koncerty se dočkaly své novodobé premiéry v minulých letech. Ve spolupráci s barokním orchestrem Musica Florea pod vedením Marka Štryncla nyní přicházíme se světovou premiérou některých Reichenauerových chrámových kompozic. Zazní například jeho ofertoria, Litanie k nejsvětějšímu jménu Ježíšově či Rekviem.

Obsazení: 12 pěvců, 2x lesní roh, 6x housle, violoncello, kontrabas, fagot, varhanní pozitiv, dirigent
Délka programu: 70 minut

Po celý rok