Vyberte

Italská opera v Mozartově Praze

J. G. Naumann, P. Anfossi, F. Zannetti, G. Gazzaniga atd.

Tento program přibližuje bohatý svět dobové italské opery, konkrétně žánru opery buffa (či dramma giocoso). Vybrané árie rozličných charakterů pochází z oper, které zněly vesměs na scéně Thunovského nebo Nosticova divadla v 80. a 90. letech 18. století, většina z nich ale měla své premiéry v Itálii, popř. ve Vídni nebo Drážďanech.

Obsazení: soprán, 5x housle, 3x viola, 2x lesní roh, 2x hoboj, 2x fagot, violoncello,
kontrabas, cembalo
Délka programu: 60 minut

Opera a komorní hudba

Sweeter than roses

G. Carissimi, H. Purcell, G. F. Händel, A. Vivaldi, M. Lambert atd.

Zde představujeme komorní hudbu napříč barokní Evropou. Název tohoto pestrého programu, vycházející ze stejnojmenné písně Henryho Purcella, má evokovat jeho celkovou zpěvnost a krásu. Vybrali jsme kantáty, písně a duety a komorní instrumentální skladby významných autorů italských, německých, anglických a francouzských.

Obsazení: soprán, tenor, zobcová flétna, housle, theorba, viola da gamba, cembalo
Délka programu: 60 minut

Opera a komorní hudba

Perly barokní opery

G. F. Händel, A. Vivaldi, N. Porpora, G. Bononcini atd.

Zde představujeme výběr z italských oper významných barokních skladatelů s doprovodem cembala. Jedná se o lyrické i koloraturní árie pro soprán, o altové árie, které ve své době náležely především kastrátům, a taktéž o milostné duety.

Obsazení: soprán, mezzosoprán, cembalo
Délka programu: 60 minut

Opera a komorní hudba

Italská barokní kantáta

G. Carissimi, A. Scarlatti, G. F. Händel, A. Vivaldi atd.

Stěžejními body našeho programu jsou tři rozsáhlé kantáty různých etap barokní epochy. Světská kantáta jakožto hudební druh vykrystalizovala již v první polovině 17. století a její vznik i vývoj úzce souvisel se zrodem a formací opery. Kantáta se pěstovala především ve šlechtických salónech a na dvorech vysokých církevních hodnostářů. Hlavním centrem přejícím tomuto výhradně sólovému umění (většinou s doprovodem pouze bassa continua) byla Itálie.

Obsazení: soprán, cembalo

Délka programu: 60 minut

Opera a komorní hudba