Vokálně instrumentální soubor
Victoria Ensemble
pod vedením Viktorie Dugranpere
se zaměřuje na hudbu
renesance, baroka a klasicismu.

Vyberte

Rokoková opera v pražském divadle V Kotcích

Ch. W. Gluck, A. Rutini, F. Zoppis, D. Fischietti, B. Galuppi atd.

V 50. letech 18. století působil v pražském divadle V Kotcích impresário G. B. Locatelli. Právě díky jeho vkusu a schopnostem mělo nadšené pražské publikum možnost slyšet největší operními hity Evropy v podání špičkových italských pěvců. Celou řadu árií a duetů z oper seria i buffa zde uvádíme ve světové premiéře.

Obsazení: Viktorie Dugranpere (soprán), Monika Jägerová (alt), Jaromír Nosek (bas), 2x hoboj, 2x lesní roh, 2x housle, viola, violoncello, fagot, kontrabas, cembalo

Délka programu: 60 minut

Opera a komorní hudba

Italská opera v Mozartově Praze

J. G. Naumann, P. Anfossi, F. Zannetti, G. Gazzaniga atd.

Tento program přibližuje bohatý svět dobové italské opery o několik desítek let mladší. Vybrané árie rozličných charakterů pochází z oper, které zněly vesměs na scéně Thunovského nebo Nosticova divadla v 80. a 90. letech 18. století. Většinu z nich uvádíme ve světové premiéře.

Obsazení: Viktorie Dugranpere/soprán, 2x housle, viola, 2x lesní roh, 2x hoboj, fagot, violoncello, kontrabas, cembalo (kladívkový klavír)

Délka programu: 60 minut

Opera a komorní hudba

Barokní Evropou

J. S. Bach, G. Carissimi, H. Purcell, M. Lambert atd.

Zde představujeme komorní hudbu napříč barokní Evropou. Zazní árie a duety významných autorů italských, německých, anglických a francouzských.

Obsazení: Viktorie Dugranpere/ soprán, Ondřej Holub/ tenor, zobcová flétna, housle, fagot, viola da gamba, cembalo
Délka programu: 60 minut

Opera a komorní hudba

Perly barokní opery

G. F. Händel, A. Vivaldi, N. Porpora, G. Bononcini atd.

Zde představujeme výběr z italských oper významných barokních skladatelů s doprovodem cembala. Jedná se o lyrické i koloraturní árie pro soprán, o altové árie, které ve své době náležely především kastrátům, a taktéž o milostné duety.

Obsazení: Viktorie Dugranpere/ soprán, Monika Jágrová/ alt, Ondřej Bernovský/ cembalo
Délka programu: 60 minut

Opera a komorní hudba

Italská barokní kantáta

G. Carissimi, A. Scarlatti, G. F. Händel, A. Vivaldi atd.

Světská kantáta vykrystalizovala již v první polovině 17. století a její vznik i vývoj úzce souvisel se zrodem a formací opery. Pěstovala se především ve šlechtických salónech a na dvorech vysokých církevních hodnostářů. Hlavním centrem přejícím tomuto výhradně sólovému umění (většinou s doprovodem pouze bassa continua) byla Itálie. Stěžejními body našeho programu jsou tři rozsáhlé kantáty různých etap barokní epochy. Dvě z nich představují tragické příběhy silných žen – Marie Stuartovny (G. Carissimi) a Lukrécie Římské (A. Scarlatti). K programu je maximálně vhodné promítat titulky.

Obsazení: Viktorie Dugranpere/ soprán, Filip Dvořák/ cembalo

Opera a komorní hudba

Barokní Itálie v áriích a písních

B. Strozzi, C. Monteverdi, G. Frescobaldi, G. F. Händel atd.

Ve svěžích drobnějších skladbách pro soprán a basso continuo se zaměřujeme na rané a vrcholné baroko hlavních italských kulturních center své doby. Programem se prolínají půvabné milostné písně benátské skladatelky Barbary Strozzi se skladbami jejích přímých předchůdců a následníků.

Obsazení: Viktorie Dugranpere/ soprán, Filip Dvořák/ cembalo,

Jakub Michl/ viola da gamba

Opera a komorní hudba