Spolek Victoria Ensemble, z. s.
zajišťuje provoz vokálně instrumentálního souboru Victoria Ensemble
a dalších hudebních aktivit sopranistky Viktorie Kaplanové.
Také pořádá koncertní sezónu
a mezinárodní festival vokální hudby
Hlasy tří světů.

Vyberte

Rokoková opera v pražském divadle V Kotcích

Ch. W. Gluck, A. Rutini, F. Zoppis, D. Fischietti, B. Galuppi atd.

V 50. letech 18. století působil v pražském divadle V Kotcích impresário G. B. Locatelli. Právě díky jeho vkusu a schopnostem mělo nadšené pražské publikum možnost slyšet největší operními hity Evropy v podání špičkových italských pěvců. Celou řadu árií a duetů z oper seria i buffa zde uvádíme ve světové premiéře.

Obsazení: Viktorie Kaplanová | soprán, Monika Jägerová | alt, Jaromír Nosek | bas, 2x hoboj, 2x lesní roh, 2x housle, viola, violoncello, fagot, kontrabas, cembalo

Délka programu: 60 minut

Opera a komorní hudba

Italská opera v Mozartově Praze

J. G. Naumann, P. Anfossi, F. Zannetti, G. Gazzaniga atd.

Tento program přibližuje bohatý svět dobové italské opery o několik desítek let mladší. Vybrané árie rozličných charakterů pochází z oper, které zněly vesměs na scéně Thunovského nebo Nosticova divadla v 80. a 90. letech 18. století. Většinu z nich uvádíme ve světové premiéře.

Obsazení: Viktorie Kaplanová | soprán, 2x housle, viola, 2x lesní roh, 2x hoboj, fagot, violoncello, kontrabas, cembalo (kladívkový klavír)

Délka programu: 60 minut

Opera a komorní hudba

Barokní Evropou

J. S. Bach, G. Carissimi, H. Purcell, M. Lambert atd.

Komorní hudba významných skladatelů celé barokní Evropy: kantáty, písně, árie a duety autorů italských, německých, anglických, španělských a francouzských, opěvující především lásku, přírodu a volnost.

Obsazení: Viktorie Kaplanová | soprán, Ondřej Holub | tenor, zobcová flétna, housle, fagot, viola da gamba, cembalo
Délka programu: 60 minut

Opera a komorní hudba

Perly barokní opery

G. F. Händel, A. Vivaldi, N. Porpora, G. Bononcini atd.

Dvě sólistky představují výběr z italských oper významných skladatelů vrcholného a pozdního baroka. Jedná se o lyrické i koloraturní árie pro soprán, o altové árie, které ve své době náležely především kastrátům, taktéž o duety jejich lásky zhrzené i opětované.

Obsazení: Viktorie Kaplanová | soprán, Anna Moriová | mezzosoprán, Ondřej Bernovský | cembalo
Délka programu: 60 minut

Opera a komorní hudba

Cesta italské barokní kantáty

G. Carissimi, A. Scarlatti, G. F. Händel

Stěžejními body našeho programu jsou tři rozsáhlé světské kantáty různých etap barokní epochy. Dvě z nich představují tragické příběhy silných žen – Marie Stuartovny (G. Carissimi) a Lukrécie Římské (A. Scarlatti), třetí je lyrickým rozjímáním o naději, přírodě a lásce (Partenza, G. F. Händel). Program zahrnuje recitaci českých překladů do cembalových skladeb. Lze připojit živou digitální malbu.

Obsazení: Viktorie Kaplanová | soprán, přednes, Filip Dvořák | cembalo

Opera a komorní hudba

Barokní Itálie v písních

B. Strozzi, C. Monteverdi, G. Frescobaldi, G. F. Händel atd.

Raně barokní skladby pro soprán a basso continuo, které vznikaly v hlavních italských kulturních center své doby, jsou předmětem tohoto koncertního programu. Speciální místo v něm zaujímá pozoruhodná benátská skladatelka Barbara Strozzi.

Obsazení: Viktorie Kaplanová | soprán, Filip Dvořák | cembalo,

Jakub Michl | viola da gamba

Opera a komorní hudba