Spolek Victoria Ensemble, z. s.
zajišťuje provoz vokálně instrumentálního souboru Victoria Ensemble
a dalších hudebních aktivit sopranistky Viktorie Kaplanové.
Také pořádá koncertní sezónu
a mezinárodní festival vokální hudby
Hlasy tří světů.

Vyberte

Sen o Rudolfově Praze

J. H. Gallus, K. Harant, J. Campanus, H. L. Hassler atd.

V poslední třetině 16. století se stala Praha jedním z hlavních kulturních center Evropy. Rudolf II., který horlivě podporoval vědu a kulturu, se obklopil vynikajícími mysliteli, vědci, výtvarníky, ale také skladateli z různých koutů Evropy. Společně s instrumentálním souborem Concerto Aventino, pod vedením renomovaného flétnisty a dirigenta Jakuba Kydlíčka, představujeme světskou i duchovní hudbu autorů působících v manýristické Praze.

Obsazení: 12 pěvců, zobcová flétna, cink, theorba, dulcian, cembalo
Délka programu: 60 minut

Do sálu i do kostela

Claudio Monteverdi: Zrod hudebního baroka

výběr z Monteverdiho duchovní i madrigalové tvorby

Osobnost Claudia Monteverdiho, skladatele stojícího na pomezí tradičního renesančního stylu a nového hudebního cítění, netřeba příliš představovat. Známý je především jako dovršitel madrigalu a jeden ze zakladatelů opery, který výrazně přispěl ke zrodu barokního stylu. V první půli programu představujeme vybrané skladby ze sbírek Selva morale e spirituale a Messa a quatro voci e Salmi. V druhé půli pak díla ze čtvrté a osmé knihy madrigalů a ze sbírky Scherzi musicali.

Obsazení: 6 pěvců, zobcová flétna, housle, viola da gamba, cembalo
Délka programu: 70 minut

Do sálu i do kostela

Jeden den francouzského krále

A. Campra, M. P. de Montéclaire, L.-N. Clérambault atd.

Jak mohl vypadat běžný den Ludvíka XIV či jeho následníka? V tomto programu představujeme duchovní hudbu, komorní skladby, kantáty i operní árie dvou generací francouzských barokních skladatelů, pevně spjatých s královským dvorem.

Obsazení: Viktorie Kaplanová | soprán, flétna, housle, theorba, viola da gamba, cembalo

Délka programu: 60 minut

Do sálu i do kostela

Jásej, srdce!

J. S. Bach, A. Vivaldi, B. M. Černohorský atd.

V tomto programu, hodícímu se především k jarnímu období po Velikonocích, oslavujeme Stvořitele a přírodu. Čtyři sólisté představují duchovní i světskou komorní hudbu vrcholného baroka z celé Evropy. 

Obsazení: Viktorie Kaplanová | soprán, Jan Hádek | housle, Ondřej Šindelář | fagot, Filip Dvořák | cembalo

Délka programu: 60 minut

Do sálu i do kostela

G. F. Händel: Biblické náměty

Solomon, Joshua, Samson, Athalia, Belshazzar etc.

Georg Friedrich Händel, jeden z velikánů barokní hudby, je autorem neobyčejně rozsáhlého množství děl, mimo jiné asi pětadvaceti oratorií. V tomto programu představujeme virtuózní sopránové árie z oratorií se starozákonními náměty (možno též interpretovat jako náměty z Hebrejské bible). Tyto dramatické biblické příběhy vyprávíme v netradičním komorním obsazení.

Obsazení: Viktorie Kaplanová | soprán, Jiří Sycha | housle, Ondřej Bernovský | cembalo
Délka programu: 60 minut

Do sálu i do kostela