Spolek Victoria Ensemble, z. s.
zajišťuje provoz vokálně instrumentálního souboru Victoria Ensemble
a dalších hudebních aktivit sopranistky Viktorie Kaplanové.
Také pořádá koncertní sezónu
a mezinárodní festival vokální hudby
Hlasy tří světů.

Vyberte

Angelus Domini

O. di Lasso, G. P. da Palestrina, T. L. de Victoria, W. Byrd, T. Tallis atd.

V tomto meditativním programu představujeme duchovní tvorbu nejvýznamnějších skladatelů kulminující vokální polyfonie napříč Evropou. Je postaven na ušlechtilé krásne hymnů, antifon a biblických textů zhudebněných v 16. století, které liturgicky spadají do doby adventní.

Obsazení: 12 pěvců, varhany

Délka programu: 60 minut

Advent a Vánoce

Rorate coeli desuper

A. C. Mentzel, G. Jacob, A. Reichenauer, J. L. Oehlschlägel atd.

Rosu dejte, ó nebesa shůry! Roráty představuji specifickou podobu ranní adventní mše k poctě Panny Marie, typickou pro české prostředí. Text její vstupní antifony „Rorate coeli desuper“ byl proto u českých skladatelů oblíbený, zejména pak v 18. století. V tomto programu uvádíme především tvorbu méně známých a znovuobjevených skladatelů českého baroka, ale také adventní písně Adama Michny z Otradovic.

Obsazení: 4/ 8 /12 pěvců, 2 x lesní roh, 2x housle, violoncello, kontrabas, varhanní pozitiv

Délka programu: 60 minut

Advent a Vánoce

Probuďte se, pastuškové!

J. Schreier, I. Linek, J. J. Ryba, J. A. Sehling apod.

České a moravské vánoční pastorely jsou skutečnými klenoty naší hudební historie. Tento projekt prostřednictvím betlémských hudebních vyprávění mapuje vánoční hudbu českých zemí 18. století (jižní i severní Morava, střední a západní Čechy, pražské kostelní kůry atd.).“Kantoři“, tedy varhaníci, sbormistři, skladatelé a pedagogové, kteří se starali o běžný provoz na kůrech vesnických kostelů, jsou hlavními hrdiny tohoto jedinečného programu. Kromě pastorel zařazujeme také známé písně z barokních kancionálů či úryvky z vánočních mší.

Obsazení: 4-6 pěvců, 2x housle, viola, flétna, violoncello, kontrabas, varhanní pozitiv, clarina

Délka programu: 60-90 minut (dle potřeby)

Advent a Vánoce

Prorokovali proroci

Jistebnický kancionál, Franusův kancionál, Kodex Speciálník atd.

V tomto dramaturgicky objevném koncertním programu představujeme téměř zapomenuté písně z českých evangelických zpěvníků od počátku 15. do konce 16. století. Mapujeme postupný přechod od hravých pozdně středověkých motet až k rozvinuté vokální polyfonii. Zazní také díla skladatelů rudolfinské Prahy, vázaných na české prostředí.

Obsazení: 4 pěvci, zobcové flétny, loutna

Délka programu: 60 minut

Advent a Vánoce