Vokálně instrumentální soubor
Victoria Ensemble
pod vedením Viktorie Kaplanové
se zaměřuje na hudbu
renesance, baroka a klasicismu.

K patronům českým | říjen 2018