Příští koncert

G. F. Händel/ oratoria se starozákonními náměty

12.9.2019 19.00

Maiselova synagoga, Praha 1

Přehled koncertů

Z našich programů

Árie a duety z barokních oper

Viktorie Dugranpere (soprán), Monika Jägerová (mezzosoprán), Ondřej Bernovský (cembalo)

Přehled programů