CZ
EN
 

K patronům českým

vokálně instrumentální soubor, 23 účinkujících
čeští patroni v dílech českých barokních skladatelů
A. Michna, V. Pelikán, A. C. Mentzel atd.

Postní hudba barokní Prahy

vokálně instrumentální soubor, 19 účinkujících
duchovní skladby barokních skladatelů působících v Praze

Dej rosu, nebe nad námi!

vokálně instrumentální soubor, 17 a více účinkujících
adventní hudba českého baroka

Nastaly temnoty

vokálně instrumentální soubor, 17 a více účinkujících
novodobá premiéra kompozic broumovského skladatele A. C. Mentzela (1684-1740)

Rudolfova píseň

vokálně instrumentální soubor + soubor historického tance A Balli, 21 účinkujících
madrigaly, písně a tance renesanční Prahy

Sen o Rudolfově Praze

vokální soubor & Concerto Aventino, 17 a více účinkujících
duchovní i světská tvorba rudolfinských skladatelů

Claudio Monteverdi: Carità e cupidità

vokálně instrumentální soubor, 17 a více účinkujících
výběr z Monteverdiho duchovní i madrigalové tvorby

Italská opera v Mozartově Praze

Viktorie Dugranpere (soprán) a instrumentální soubor, 17 účinkujících
árie ze zapomenutých oper 80. let 18. století

Zavítej k nám, Stvořiteli!

vokální soubor s varhanami, 13 účinkujících
adventní skladby renesanční Evropy

l’Amfiparnaso

Victoria Ensemble & nonverbální divadlo En Garde!, 11 účinkujících
madrigalová komedie Orazia Vecchiho

Staročeské Vánoce

vokálně instrumentální soubor, 8 účinkujících
od A. Michny po J. J. Rybu

Jeden den francouzského krále

Viktorie Dugranpere (soprán) a instrumentální soubor, 6 účinkujících
komorní světská i duchovní hudba francouzského baroka

Komorní hudba barokní Evropy

Viktorie Dugranpere (soprán), Ondřej Holub (tenor), 5 a více účinkujících
napříč Evropou 17. a 18. století (G. Carissimi, H. Purcell, G. F. Händel, A. Vivaldi, M. Lambert atd.)

Prorokovali proroci

vokálně instrumentální soubor, 5 účinkujících
adventní koncert staré české reformační hudby

Leçons de Ténèbres / François Couperin

dvě sopranistky a tři instrumentalisté (basso continuo), 5 účinkujících
francouzská barokní postní liturgie

Árie a duety z barokních oper

Viktorie Dugranpere (soprán), Monika Jägerová (mezzosoprán), Ondřej Bernovský (cembalo)
G. F. Händel, A. Vivaldi, N. Porpora, G. Bononcini atd.

Italská barokní kantáta

Viktorie Dugranpere (soprán), Filip Dvořák (cembalo) & hosté