CZ
EN

Postní hudba barokní Prahy

vokálně instrumentální soubor
19 účinkujících
na programu A. Caldara, F. I. Tůma, G. Jakob atd.
vstupné 250,~

10/03/19 - 19.30

Barokní refektář u sv. Jiljí, Praha 1

Claudio Monteverdi: Carità e cupidità

Festival Břevnovská hudební setkání
Výběr z duchovní i světské tvorby Claudia Monteverdiho
Dvanáctičenný vokální soubor
za doprovodu houslí, flétny, violy da gamba a cembala

19/06/19 - 19.30

Bazilika sv. Markéty, Břevnovský klášter, Praha

Prorokovali proroci

Viktorie Dugranpere ~ soprán, umělecká vedoucí
Michaela Králová ~ mezzosoprán
Ondřej Holub ~ tenor
Marie Vencourová ~ flétny
Přemysl Vacek ~ renesanční loutna

adventní koncert české reformační hudby, na programu písně z českých kancionálů
15. – 17. století

20/12/18 - 19.00

Kostel sv. Michala v Jirchářích, Praha 1

Staročeské Vánoce

Viktorie Dugranpere ~ soprán, umělecká vedoucí
Michaela Králová ~ mezzosoprán
Ondřej Holub ~ tenor
Václav Jeřábek ~ bas
Jiří Sycha, Josefína Matyášová ~ housle
Ondřej Michal ~ violoncello
Filip Dvořák ~ cembalo

Na programu A. Michna, V. Holan, J. Schreier, J. J. Ryba atd.

17/12/18 - 19.30

Velký sál MKS Domažlice

K patronům českým

Victoria Ensemble

Čeští patroni v hudbě českého baroka A. Michna, V. Pelikán, A. C. Mentzel

06/10/18 - 20.00

Kostel U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1

Rudolfova píseň

Victoria Ensemble a taneční soubor A Balli

Hudba a tance rudolfinské Prahy

30/05/18 - 19.30

zahrada Muzea Antonína Dvořáka

Evropa 17. a 18. století v hudbě i tancích

soprán, zobcová flétna, housle, dvě violy da gamba, theorba, cembalo

A Balli ~ soubor historických tanců v dobových kostýmech


festival Sharjah heritage days

21/04/18 - 19.00

Sharjah wall, Šardždá, Spojené arabské emiráty

Evropa 17. a 18. století v hudbě i tancích

soprán, zobcová flétna, housle, dvě violy da gamba, theorba, cembalo

A Balli ~ soubor historických tanců v dobových kostýmech


festival Sharjah heritage days

20/04/18 - 19.00

Sharjah wall, Šardždá, Spojené arabské emiráty

Evropa 17. a 18. století v hudbě i tancích

soprán, zobcová flétna, housle, dvě violy da gamba, theorba, cembalo

A Balli ~ soubor historických tanců v dobových kostýmech


festival Sharjah heritage days

19/04/18 - 19.00

Sharjah wall, Šardždá, Spojené arabské emiráty

Evropa 17. a 18. století v hudbě i tancích

soprán, zobcová flétna, housle, dvě violy da gamba, theorba, cembalo

A Balli ~ soubor historických tanců v dobových kostýmech


festival Sharjah heritage days

18/04/18 - 18.00

Sharjah wall, Šardždá, Spojené arabské emiráty