Příští koncert

Claudio Monteverdi: Carità e cupidità

19.6.2019 19.30

Bazilika sv. Markéty, Břevnovský klášter, Praha

Přehled koncertů

Z našich programů

Jeden den francouzského krále

Viktorie Dugranpere (soprán) a instrumentální soubor, 6 účinkujících

Přehled programů